De ACH is opgericht in april 1975 tijdens een bijeenkomst van een aantal Austin-eigenaren in de Jaffastraat te Utrecht. Bij het 35-jarig bestaan is besloten de vereniging een officiële status te geven door zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

De doelstelling van de Austin-Club Holland is het in stand houden en het rijden en rijdend houden van deze exclusieve auto’s. Er worden hiervoor zo veel mogelijk middelen ingezet. Te denken hierbij valt aan:


  • Het uitwisselen van documentatie over de Austins
  • Het bundelen van kennis
  • Het bijeenbrengen van geïnteresseerden in het merk Austin
  • Het geven van technische adviezen
  • Het bieden van technische ondersteuning
  • Het organiseren van evenementen
  • Het uitgeven van clubartikelen
  • Het bevorderen van het onderlinge contact