Documentatie is voor iedere Austin liefhebber zeer belangrijk, veel leden beschikken over documentatie. Voor zover deze beschikbaar zijn in PDF-vorm willen wij ze hier in PDF-vorm neerzetten. Dan kunnen de andere leden hier ook van profiteren. U kunt deze PDF’s online bekijken of downloaden naar uw eigen computer. 

De FEHAC laat de leden kennismaken met actuele onderwerpen via de FEHAC academy. Hieronder een aantal presentaties die eerder zijn gegeven. Sommige zijn in PDF beschikbaar, andere staat de informatie op de FEHAC-site en kunt u de uitleg lezen en eventueel de filmpjes bekijken. 

De FEHAC is eind 2018 begonnen met het uitgeven van Kennisbladen. Hierin komen onderwerpen aan de orde die voor elke oldtimerbezitter van belang zijn.