Word ook lid!

Er zijn verschillende redenen waarom iemand lid wil worden van de Austin-Club Holland. Men heeft een Austin, wil er één aanschaffen of is gewoon in het merk geïnteresseerd. Wanneer u zich bij de Austin-Club Holland wilt aansluiten heeft u een keuze uit de volgende mogelijkheden:

Leden Austin heeft heel veel verschillende types auto’s geproduceerd. De ACH richt zich speciaal op de Austins van voor 1950. Alle Austin bezitters in het bezit van Austin 7, 8, 10, 12, 14 16, 20 en 25 zijn welkom. De Nederlandse club telt op dit moment ongeveer 25 leden waarvan de meeste in het bezit zijn van een, al dan niet gerestaureerde Austin. Wij kennen een tweetal soorten lidmaatschap:

1. Het standaard lidmaatschap ACH
De leden van de ACH hebben recht op één stem in de ledenvergadering. Zij hebben ook toegang tot de in de club aanwezige (technische) informatie. Maar, dat is mogelijk nog belangrijker, zij kunnen terugvallen op de aanwezige technische kennis die in de club aanwezig is.
 

Donateurs
Voor hen die geen lid willen zijn maar het merk Austin een warm hart toedragen. Zij hebben geen stemrecht maar wel toegang tot de evenementen.

Wat kost het lidmaatschap:
Standaard leden betalen € 30,- per jaar. Als u na 1 juli lid wordt is de contributie voor het lopende jaar € 15,-
Donateurs betalen € 10,- per jaar

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap is geldig tot wederopzegging. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 december bij het secretariaat binnen te zijn. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail gebeuren.