• De volgende dagen zijn vastgelegd als “samenzijn-momenten” indien mogelijk in verband met de coronapandemie. Leden die dicht bij elkaar wonen kunnen op deze dagen met elkaar afspreken om samen een ritje te maken.

    • 10 april: eendaags evenement in Enkhuizen
    • 8, 9 en 10 juli: zomermeeting in Stompetoren