• Auto’s uit Engeland hebben altijd al een grote aantrekkingskracht op Nederlanders uitgeoefend. De vele types en modellen die afkomstig waren van het traditionele Britse contingent vielen erg in de smaak. Dit geldt ook voor de Austin. Volgens vele Austin fanaten is de Austin één van de eerste echte familiewagens.

  Clubs
  Als je een oude auto bezit zal het ongetwijfeld een keer gebeuren dat je pech hebt en vertwijfeld met je handen in het haar zit en denkt: “Waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Wat moet ik nu?!” Laten we eerlijk zijn: we zijn niet allemaal even technisch aangelegd. Meestal leer je spelenderwijs de ins en outs van het sleutelen en word je door schade en schande wijzer. Wat is nu prettiger als er een merkenclub bestaat? Men was immers erg op elkaar aangewezen voor onderdelen en hulp bij pech en problemen. Zo werd in 1965 in Engeland de Austin Ten Drivers’ Club opgericht, kortweg de ATDC genaamd. Door de grote afstanden in het land ontstonden er kleine subafdelingen, de zogenaamde “REGIONS”. In het clubblad worden de activiteiten van deze regions verslagen en houdt men elkaar op de hoogte van ieders problemen en uitspattingen, de club evenementen, groot en klein, vergaderingen, belangrijke adressen, vraag en aanbod, kortom, een prima maandblad. Elders op deze site vindt u links naar de ATDC. Het lidmaatschap van de ATDC is uw eigen keuze en staat los van de Nederlandse vereniging. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen en activiteiten kan het lidmaatschap van de ATDC aanvullend erg interessant voor u zijn indien u de Engelse taal beheerst.

  De Nederlandse Afdeling
  Om min of meer dezelfde reden is de Netherlands’ Region in 1975 opgericht. Vooral in die pioniersjaren hadden we elkaar erg hard nodig als het om lekkende koppakkingen, verbrande kleppen of versleten remblokken ging. De “mannen en vrouwen van het eerste uur” staken de koppen bij elkaar, en gelukkig waren er altijd wel echte autosleutelaars bij om de klungelaars een handje te helpen met technische ondersteuning of reparaties. Via via kwam je dan wel aan onderdelen. Deze subafdeling van de grote Austin Ten Drivers’ Club kan terugkijken op een rijke historie. Vooral de lol die we met elkaar beleefden op de evenementen en georganiseerde reizen vergeet je nooit. Dat dit een band schept blijkt wel uit het feit dat de harde kern van de vereniging al verschillende malen een lustrum viering heeft meegemaakt. Nog steeds is deze kern actief binnen de vereniging. Het spreekt voor zich dat er volop leden zijn met een jarenlange ervaring op het gebied van de Austins.

  DE ACH
  Tijden veranderen, een club moet meebuigen met de ontwikkelingen van de tijd. Zo ontstond er langzamerhand een behoefte aan een nieuw gezicht, een nieuwe frisse start. Na veel wikken en wegen nam men in november 2010 het besluit om de naam ATDC die niet meer helemaal paste bij de club, te wijzigen in Austin-Club Holland. Een club met een heus bestuur en evenementencommissie. Toegelaten zijn alle bezitters van een Austin met een bouwjaar van voor 1950. Sir Herbert Austin heeft ongelofelijk veel verschillende types auto’s geproduceerd. Austin bezitters in het bezit van alle type Austins zijn welkom bij de ACH. De Nederlandse club telt op dit moment ongeveer 30 leden waarvan de meeste in het bezit zijn van een Austin 10 of 12, al dan niet gerestaureerd. De Nederlandse afdeling, nu de ACH, heeft zich begin 1976 bij de FEHAC aangesloten. Dit is de overkoepelende organisatie van autoclubs. Want vele kleintjes maken één grote. Activiteiten Om een club actief te houden is het voor een vereniging erg belangrijk dat er activiteiten op de agenda staan. Bij de ACH worden er ieder jaar minstens twee bijeenkomsten georganiseerd, waarvan er een ervan een tweedaags evenement is. De opzet is dan om zoveel mogelijk Austins bij elkaar te brengen. De invulling van deze dagen is zeer wisselend omdat er steeds wisselende organisatoren zijn; een ieder geeft er zijn of haar eigen invulling aan. Voor de kleine bijeenkomsten zijn we meestal bij één van de leden thuis, voor de tweedaagse evenementen hebben we behoefte aan een ruimere accommodatie, zoals op een camping ergens in Nederland. Er is altijd wel wat te doen, voor jong en oud. Aan de inwendige mens wordt goed gedacht. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Het weerzien, het bijpraten over de gezamenlijke hobby en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes zijn de hoogtepunten van deze dagen.

  Momenteel zijn we bezig met het opzetten van informatie avonden om samen over techniek te kunnen praten of specifieke problemen met betrekking tot de Austins op te lossen. Tevens is het altijd mogelijk een evenement van de ATDC in Engeland bij te wonen. De zogenaamde National Rally, die meestal in de maand juli op wisselende plaatsen wordt gehouden , is een MUST voor iedere Austinliefhebber. Zelden zie je in één weekend zoveel Austins bij elkaar! En niet te vergeten: de vele onderdelenstands, de puzzelritten uitgezet door het schitterende Engelse landschap, de driving tests en … de Engelse hartelijkheid. Vaak rijden de leden samen op naar het evenement, wat op zichzelf al een spannende onderneming is.

  Clubblad ACH
  Gezien de hoge kosten verbonden aan het produceren en verzenden van een gedrukt clubblad hebben we besloten het aantal clubbladen te beperken. We sturen 4 x per jaar een digitale nieuwsbrief. Verder gebruiken we zoveel mogelijk deze website om de leden van actuele informatie te voorzien. Inlichtingen ACH Nederland

  Alle gewenste informatie over de Austin-Club Holland zijn te verkrijgen bij het secretariaat: Secretariaat ACH